Omat tavoitteet ja unelmat

 

Tunnistatko omat unelmasi? Elätkö oman näköistä elämää? Tavoitteiden asettaminen on tärkeää aina, kun haluaa saada jotain aikaan. Tavoitteita ja päämääriä voi asettaa useilla eri tavoilla.  

 

  1. Tavoitteiden visualisointi (esim. Aarrekartan avulla) on yleinen tapa asettaa tavoitteita elämälle.  
  2. Tavoitteen asettelussa voi käyttää myös esimerkiksi Smartti menetelmää (Specific – tarkka, Measurable – mitattava, Achievable – saavutettavissa oleva, Relevant – oleellinen, Time-bound – aikaan sidottu). Smartti tavoite on eksaktisti määritelty asia, jonka saavuttaminen on realistista ja tarkasti määriteltävissä tietyllä hetkellä. ”Rikastuminen” ei siis ole smartti tavoite. Sen sijaan ”vuosiansioni on vuoden 2020 lopussa yli 40 000 euroa (brutto)” voi olla smartti tavoite, jos se on lisäksi realistinen ja oleellinen henkilön tavoitteleman kehityksen kannalta. 
  3. Kolmas tapa asettaa tavoitteita perustuu kysymykseen, miltä haluat, että sinusta tuntuu, kun tavoite on saavutettuOleellista ei välttämättä ole, saako palkkaa vuodessa 30 000 vai 100 000 euroa vaan se, miltä meidän jokapäiväinen elämämme maistuu.  

Omien raha-asioiden hallinta tuo elämään rauhaa ja vapauttaa energiaa johonkin muuhun tärkeään asiaan. Onneksi on myös unelmia, joita voi toteuttaa ilman rahaa. Omien unelmien poluille voi suunnistaa vaikkapa näiden kysymysten avulla: