Chat tavoittaa ja tuuppaa nuoria

Kun Mun talous -hanke lähes viisi vuotta sitten aloitteli toimintaansa, velkaantumisriskissä ja rahahuolissa olevien nuorten tavoittaminen oli hankalaa. Esimerkiksi Takuusäätiö tarjosi neuvontaa ainoastaan puhelimitse Velkalinjalla. Sen kautta nuorten tavoittaminen oli haastavaa. Velkalinjaan soittaneista ainoastaan 9–11 % oli vuodesta riippuen ollut alle 30-vuotias. Kasvokkaista neuvontaa tarjoavat kunnalliset talous- ja velkaneuvonnat eivät tavoittaneet nuoria tätä paremmin. Hankkeen aikana Takuusäätiössä kehitetty neuvontapalvelu Kysy rahasta -chat on tuonut ongelmaan helpotusta.

Kysy rahasta -chat on viimeisen kolmen vuoden aikana osoittanut, että myös nuoret ovat valmiita kysymään apua rahahuolissa, jos yhteydenottokanava on heille sopiva. Chatin asiakkaista alle 30-vuotiaita on ollut peräti 45 %, joten se tavoittaa suhteessa jopa viisinkertaisen määrän nuoria puhelinneuvontaan verrattaessa. Helppo ja nopea keskusteluyhteys chatin kautta rahahuolista kertomiseksi ei aiemmin ollut mahdollista. Nytkään nuoren velkaongelmaa ei ratkaista chat-keskustelun aikana. Sen avulla nuorta saadaan kuitenkin tuupattua oikeaan suuntaa tekemään asioita, joiden myötä rahahuolista voi selvitä ilman pidempää velkakierrettä.

Peräti 97 % chatin asiakkaista kertoi jatkavansa asian hoitamista saatujen neuvojen perusteella. Rohkeuden ja motivaation saaminen rahahuolien selvittämiseksi koettiin chatin yhtenä parhaimmista puolista. Hakiessa apua arkaan asiaan on ensimmäinen yhteydenotto usein hankalin. Chatin avulla tämä yhteydenotto on saatu tehtyä vähemmän hankalaksi. Vuorovaikutuksen tapahtuessa kirjoittamalla ei tarvitse paljastaa omia kasvojaan eikä ääntänsä. Tämä on monelle kynnyskysymys avun hakemiseksi.

Etenkin nuorilla voi olla vääriä mielikuvia raha-asioiden hoitamisen ja hoitamatta jättämisten seuraamuksista. Näiden oikaisemiseksi ja yksittäisten kysymysten esittämiseksi nuori ei todennäköisesti varaa aikaa velkaneuvonnasta tai vaivaudu soittamaan. Chattaaminen voi tulla kyseeseen. Esimerkiksi yksittäisen perintään, ulosottoon tai maksuhäiriömerkintään liittyvän harhakuvitelman oikaiseminen chatissa voi auttaa nuorta ajattelemaan koko velkatilannetta ja sen hoitamista positiivisemmassa valossa.

Erityisen monen mielestä chat on ainoa neuvontakanava, jossa kynnys rahahuolien kertomiseen oli riittävän matala yhteydenottamiseksi. 42 % kertoi, ettei olisi kysynyt apua millään muulla tavalla ja ainoastaan 7 % oli sitä mieltä, että chat ei helpottanut heidän päätöstään kysyä apua rahahuoliin. Chat-keskustelun jälkeen useat olivat valmiimpia käymään asiaa tarvittaessa selvittämässä myös kasvokkain talous- ja velkaneuvonnassa. Toisaalta chatissa saadun luotettavan tiedon ja keskusteluavun myötä monen tilanne oli hoidettavissa myös itsenäisesti sopimalla velkojien kanssa, seuraamalla omaa kulutusta ja laittamalla menot tärkeysjärjestykseen.

Kokemukset chatin hyödyistä ja suosiosta talous- ja velkaneuvontatyön tukena ovat ylittäneet odotukset. Tämän johdosta chatin käyttämiseksi saatiinkin STEA:lta rahoituspäätös jo vuosi ennen Mun talous -hankkeen ja sen osana olleen chat-projektin päätöstä. Tämän myötä chat on jatkossakin osa Takuusäätiön neuvontapalveluja ja vielä entistä korostuneemmassa osassa. Tänä vuonna yhteydenottoja tulee olemaan yli 3 000. Viikoittaista aukioloaikaa (10 tuntia) lisätään ensi vuonna, joten yhteydenottojen määrä tuskin vähenee. Ilmiö ei muutoinkaan ole vieras. Chatin käyttö järjestöjen neuvontatyössä on lisääntynyt noin 30 % vuosittain.

Ensi vuonna Takuusäätiön teemakohderyhmänä ovat nuoret aikuiset. Lisäksi tavoitteena on tavoittaa taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä nykyistä aiemmin, jolloin ongelmia korjaavan neuvonnan sijaan olisi mahdollista keskittyä enemmän ennaltaehkäisevään talousneuvontaan. Näiden molempien tavoittamisessa chat on kelpo väline.

Työ tehostuisi, mikäli chat olisi yhteistyössä mahdollista lisätä niiden organisaatioiden sivuille, jotka kohtaavat taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Tällöin kyseisellä sivustolla asioiva voisi havahtua oman rahankäytön ongelmista jo ennen kuin ongelma on kehittynyt niin pahaksi, että hän löytää itsenäisesti Takuusäätiön palvelut etsiessään ratkaisuja velkakierteen hoitoon. Usein kolme vuotta ja 30 000 euroa liian myöhään.

Lisätiedot: Henri Hölttä (henri.holtta(at)takuusaatio.fi, 050 595 9256)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.