Muista laskut!

ASTA-kokeiluhankkeessa tehdään yhteistyötä vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseksi

Useimmilla meistä asumismenot vievät ison osan tuloista. Erityisen isoksi asumisen osuus muodostuu pienituloisilla ja yksinasuvilla. Moni hakeekin asumiskulujen kautta joustoja talouteensa. Viiveellä tulevia seurauksia ei ajatella, vaikka ne voivat olla kohtalokkaita.

ASTA-kokeiluhankkeessa (2018–2020) kunnat, vuokrataloyhtiöt, Takuusäätiö ja ARA tekevät yhteistyötä vuokra-asukkaiden talous- ja velkaongelmien, häätöjen ja asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Ensimmäisinä omat kokeilunsa aloittavat Helsinki, Lahti, Tampere ja Turku.

Takuusäätiön ASTA-hanke tukee paikallisia kokeiluja tarvelähtöisellä tiedolla, talousaiheisilla koulutuksilla ja materiaaleilla sekä levittämällä ja kehittämällä niihin työkaluja vuokra-asukkaiden talous- ja velkavaikeuksien ehkäisyyn ja korjaamiseen. Jatkossa materiaalit ja työkalut ovat myös muiden kaupunkien ja vuokrataloyhtiöiden käytettävissä.

ASTA-kokeiluhanke on osa Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa ja Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaa. Mukaan kokeiluhankkeeseen voivat hakea AUNE- ja PAAVO-kaupungit, KUUMA-kunnat sekä niissä toimivat vuokrataloyhtiöt syyskuun 2018 puoliväliin saakka. Lue lisää hankehausta ja valtakunnallisesta kokeilusta ASTAn sivuilta.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.