Kaikilla on vastuu – nuorten talous- ja velkaneuvonnan seminaari on saanut Euroopan Komission tuen

Verkoston perustamiseksi järjestetään 12.3.2013 ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa seminaari "Kaikilla on vastuu", jonne on kutsutaan tahoja yrityksistä, järjestöistä, tutkimuslaitoksista sekä julkiselta sektorilta. Tilaisuudelle on haettu ja saatu Euroopan Komission tuki (patronage).  Tuki voidaan myöntää tilaisuuksille, jotka edistävät  taloudellista koulutusta. Euroopan Komissio toivookin, että jäsenmaissa järjestetään vastaavia tilaisuuksia. Tapahtumia, joissa tuodaan yhteen monipuolisesti...

Talousosaamiseen on sijoitettava niukkoina aikoina

Olen samaa mieltä Hannu Takkulan ja Androulla Vassilioun (HS Mielipide 23.11.) kanssa. Koulutukseen on sijoitettava, myös niukkoina aikoina. Suomalaisille laadukas peruskoulutus on ollut pitkään ylpeyden aihe, ja tässä maassa siihen liittyvää työtä arvostetaan. Silti yhdessä asiassa suomalainen koulutus on tänä päivänä heikompaa kuin muualla Euroopassa, emmekä...

Raha-automaattiyhdistys on esittänyt rahoitusta nuorten taloudenhallinnan verkostohankeelle

Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt rahoituksen nuorten taloudellisen hallinnan vahvistamista edistävään verkostotyöhön alustavassa avustusten jakoehdotuksessaan vuodelle 2013. Hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten taloudellista osaamista laaja-alaisen nuorten taloudenhallintaan erikoistuneen verkoston avulla. Nuorten talousongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina. Hankala taloudellinen tilanne, monimutkaistuneet pankkituotteet sekä lisääntynyt kulutuskulttuuri vaativat talousosaamisen kehittämistä. Taloudenhallinnasta tietoa...

Kuluttajatutkimuksen uusi julkaisu: Nuoret ja talousosaaminen

Kuluttajatutkimuskeskus on julkaissut Anu Raijaksen ja Outi Uusitalon toimittaman "Nuoret ja talousosaaminen" -teoksen. Kirja liittyy vahvasti Mun talous -hankkeeseen, ja on siksikin mielenkiintoista luettavaa. Kyseinen teos on loppuraportti Toimijat, kanavat ja tavat nuorten taloudellisen osaamisen edistämisessä (TOKATA) -hankkeelle. Kirja käsittelee seuraavia aiheita: - nuorten näkemykset eri toimijoiden...

Järjestöt koolla nuorten talousosaamisen edistämiseksi

Nuorten talousosaamisesta huolestuneet järjestöt kokoontuivat torstaina Tieteiden Talolla Setlementtiliiton järjestämään tapahtumaan. Setlementtiliiton tavoitteena on perustaa valtakunnallinen verkosto nuorten talousosaamisen kehittämiseksi. Euroopan komissio on antanut tukensa hankkeelle. ”Yhteistyöllä voimme kehittää talousneuvonnan tasoa, jakaa kokemuksiamme ja välttää päällekkäistä materiaalia”, kertoi projektikoordinaattori Pinja Hirvilammi Suomen Setlementtiliiton talous- ja velkaneuvonnan...

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa

Tärkein syrjäytymisen syy on köyhyys. Usein köyhyyttä syventää tietämättömyys taloudenhallinnasta. Taloustiedon levittämisen ja opettamisen tulee siksikin olla tärkeä osa taistelussa syrjäytymistä vastaan. Näinä päivinä nuoren on vaikea tietää, kenen puoleen kääntyä omakohtaisten taloudellisten ongelmien ratkaisemisessa. Suomessa ei tällä hetkellä ole yhtä maanlaajuista tahoa, joka olisi erikoistunut...