Tutkimus suomalaisten talouslukutaidosta

Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun vakuutustieteen professori Olli-Pekka Ruuskanen ovat tehneet tutkimuksen suomalaisten talouslukutaidosta. Tutkimuksessa selvitettiin, onko suomalaisilla riittävästi välineitä ymmärtää yhä monimutkaistuvia talousasioita ja niiden merkitystä omaan elämään. Suomalaisten taloudellinen lukutaito -tutkimuksen tulokset julkaistaan lokakuun lopulla. Tutkimukseen haastateltiin 1 500...

Mun talous -verkosto vaatii verkkopankkitunnusten määrittelemistä peruspankkipalveluksi

Sekä julkiset että yksityiset palveluntarjoajat ovat siirtäneet palveluitaan yhä enemmän verkkoon. Tämän vuoksi on varmistettava, että kansalaisille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet käyttää palveluita.  Tämä ei toteudu, jos verkkopankkitunnuksia käytetään julkisiin palveluihin tunnistautumisen välineenä, mutta verkkopankkitunnuksia ei ole kaikkien saatavilla. Tietoyhteiskuntakehityksen myötä verkkopankkitunnukset ovat tulleet merkittäväksi palveluksi....

Mun talous -verkosto vaatii sosiaalisen luototuksen käyttöönottoa koko Suomessa

Mun talous -verkoston allekirjoittaneet jäsenet suosittelevat sosiaalisen luototuksen ottamista osaksi kuntien velvoitteita, sillä laskelmat todistavat sosiaalisen luototuksen tuovan säästöjä sitä käyttäville kunnille. Sosiaalinen luototus tukee kansalaisten taloudellista selviytymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Sosiaalinen luototus kehitettiin, sillä pienituloisten ja vähävaraisten henkilöiden ongelmat ovat monimuotoisia ja heidän mahdollisuutensa parantaa...

Mun talous -verkoston jäsenistö lähetti lausunnon lukion tuntijakouudistukseen liittyen

Lukion tuntijakouudistus on työn alla ja Mun talous -verkoston jäsenillä on ollut mahdollisuus allekirjoittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön toimitettava lausunto, jossa todetaan että lukion tuntijakouudistuksessa tulee säilyttää yhteiskuntaoppi pakollisena. Lausunnon allekirjoittivat : Finlands svenska Marthaförbund r.f Finlanssvenskt samarbetsforum r.f HYOL Marttaliitto ry Nuori Yrittäjyys ry Nuorisoasuntoliitto ry Suomen Setlementtiliitto ry Takuu-Säätiö Turun kaupungin velkaneuvontatoimisto Aki Jauro Johtava...

Nuorisoasuntoliitto: ”Nuorten taloudenhallinnan puutteet voivat maksaa heille kodin”

Nuorisoasuntoliitto vaatii, että syrjäytymiskierteen alkuun on puututtava. Nuoren taloudenhallinnan puutteet saattavat johtaa asumisen kriisiin, luottotietojen menettämiseen ja pahimmillaan syrjäytymiseen. Siksi talous- ja asumisosaaminen on saatava opetuksen läpileikkaavaksi teemaksi ja nuorten velkaneuvontaan on panostettava kunnissa. Itsenäistä asumista tukemalla voidaan ennaltaehkäistä asumisen kriisejä. Yksi vuokrarästi ei saa...

JangMani on uusi nuorille suunnattu sivusto raha-asioista

Mun talous -verkoston jäsen Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva on tehnyt nuorille aikuisille suunnatun sivuston www.jangmani.fi, missä käsitellään jokapäiväisiä raha-asioita ja niiden hoitamista, omaan kotiin muuttamista, matkustamista, työ- ja opiskeluelämää, kuluttamista ja vakuutuksia. Aiheita käsitellään sivulla osa-alueissa: fyrkat, opiskelu ja työelämä, omaan kotiin ja valintoja-valintoja. JangMani-sivusto haluaa koota tiedon yhteen ja ohjata...

Käteisen käyttöön saattaa tulla rajoituksia

Työ- ja elinkeinoministeriö on perustanut työryhmän pohtimaan tulisiko käteisen käyttöä rajoittaa. Käteisen käytön rajoittamisen taustalla on pyrkimys vaikeuttaa harmaan talouden rahaliikennettä, jossa liikkuu pääosin käteistä. Käteismaksamista ei ole tarkoitus kieltää kokonaan, vaan mahdollinen laki tulisi rajaamaan millaisissa tuotteiden tai palveluiden ostotilanteissa maksamiseen voisi käyttää käteistä....

Velkajärjestelyistä yksityisen yrityksen kautta tullut paljon huonoja kokemuksia

Pikavipit eivät ole ainoa räikeä keino hyväksikäyttää taloudellisessa ahdingossa olevaa ihmistä. Nyt viimesijaiseen velkojen järjestelykeinoon eli yksityishenkilön tuomioistuimen vahvistamaan velkajärjestelyn alueelle on alkanut ilmaantua yrityksiä, jotka pyrkivät toimimaan välikätenä velkaantuneiden velkajärjestelyjen hoidossa. Vahvasti suositellaan, että tällaista tulisi välttää. ”Huonoja kokemuksia on tullut selvittäjiltä useita”, kertoo...

Laki pikavippien korkokatosta ei ole kitkenyt pikavippien huikeita korkoja

Aamulehti uutisoi 25.8.2013 pikavipeistä perittävän edelleen laittoman korkeita korkoja. Todellinen pikavipin vuosikorko voi joissain tapauksissa nousta jopa satoihin prosentteihin, vaikka pikavippien korkoja rajoittava korkokatto astui voimaan kesäkuussa 2013. Lain kiertomahdollisuuksia spekuloitiin jo ennen sen voimaan tuloa alkuvuodesta. Tällöin korkokaton arveltiin lisäävän erityisesti isojen pikavippien ottamista (KSML...