Laki pikavippien korkokatosta ei ole kitkenyt pikavippien huikeita korkoja

Aamulehti uutisoi 25.8.2013 pikavipeistä perittävän edelleen laittoman korkeita korkoja. Todellinen pikavipin vuosikorko voi joissain tapauksissa nousta jopa satoihin prosentteihin, vaikka pikavippien korkoja rajoittava korkokatto astui voimaan kesäkuussa 2013.

Lain kiertomahdollisuuksia spekuloitiin jo ennen sen voimaan tuloa alkuvuodesta. Tällöin korkokaton arveltiin lisäävän erityisesti isojen pikavippien ottamista (KSML 7.1.2013). Kesäkuussa voimaan tullut laki rajasi alle 2 000 euron pienlainan vuosikoron maksimikoroksi 51 % lainan suuruudesta. Lakia on alettu kiertää myöntämällä yli 2 000 euron lainoja, joista asiakas voi kuitenkin nostaa pienempiä esimerkiksi 100 tai 200 euron suuruisia summia. Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimiehen Paula Hannulan mukaan korkokaton kiertäminen myöntämällä suurempaa lainaa osissa on voimaan tulleen lain vastaista (Helsingin Uutiset 8.7.2013). Huolestuttavaa on myös se, ettei laissa ole määritelty ylärajaa lainan suuruudelle (KSML 7.1.2013).

Pikavippien ottaminen näkyy myös maksuhäiriöiden lisääntymisessä. Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan maksuhäiriömerkintöisten henkilöiden määrä oli kesäkuun lopussa kasvanut 17 000:een. Uusista maksuhäiriömerkinnöistä iso osa johtuu maksamattomien tili- ja kertaluottojen lisäksi pikalainoista. Tällaisista luotoista johtuvien maksuhäiriömerkintöjen määrä on kasvanut viime vuoteen verrattuna 13 prosenttia. (Suomen Asiakastieto Oy, 4.7.2013.)

Suomen Asiakastieto on alkanut keväästä lähtien tarjota kulutusluottoja myöntäville tahoille mahdollisuutta selvittää miten paljon luotonhakijalla on kulutusluottoja jo entuudestaan. Tällä niin kutsutulla positiivisen tiedon jaolla on tarkoitus pyrkiä ehkäisemään maksuhäiriöiden määrän kasvua. (Suomen Asiakastieto Oy, 4.7.2013.)

Pikavipit nostetaan usein esiin räikeänä esimerkkinä nuorten talousvaikeuksista. Ne näkyvät osaltaan nuorten talousongelmissa, mutta pikavippien osuus nuorten velkaongelmista on tarkemmin tarkasteltaessa suhteellisen pieni. Pikavippien suosio kuitenkin osoittaa, että pienet, kätevästi saatavilla olevat lainat ovat tarpeellisia. Tällaisia palveluita tulisi kuitenkin tuottaa vastuullisesti ja kuluttajan etujen mukaisesti. Erityisen tärkeää on, että nuoret ymmärtävät minkälaiset ehdot ja kulut kokonaisuudessaan liittyvät pikavippeihin.

Aamulehti 25.8.2013: Pikavipeistä peritään laittomia korkoja (artikkeli ei ole enää luettavissa)

Helsingin Uutiset 8.7.2013: Pikavippilain korkokattoa kierretään

Keskisuomalainen 7.1.2013: Korkokatto voi ajaa entistä suurempiin pikavippeihin

Suomen Asiakastieto 4.7.2013: Maksuhäiriöisten kuluttajien määrä on vuodessa kasvanut 17 000 henkilöllä (artikkeli ei ole enää luettavissa)

 

No Comments

Post a Comment

+ 7 = 16