Mun talous -tiimi ehdottaa!

Raha-asiat puheeksi siellä, missä nuoria kohdataan

Tutkimusten mukaan nuorille on tarjottava ohjausta, materiaaleja ja ensi vaiheen tukea talous- ja velkatilanteisiin siellä, missä heitä kohdataan. Mun talous -hankkeen* (2013–2017) aikana on eri yhteyksissä noussut esiin, että nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset kaipaavat uusia, nuorten arjesta nousevia ja raha-asioihin liittyviä käyttökelpoisia materiaaleja, asiantuntevia tukipalveluja sekä lisäkoulutusta.

Millään yksittäisellä toimijalla ei ole tällä hetkellä resursseja vastata nuorten taloustuen ja ohjauksen kasvavaan tarpeeseen. Tiedetään, että ongelmia korjaavien toimenpiteiden sijaan pitäisi keskittyä ongelmia ehkäiseviin toimiin. Tämä tarkoittaa nuorten varhaisempaa tavoittamista matalalla kynnyksellä. Varhaisessa tavoittamisessa avainasemassa ovat nuoria kohtaavat ammattilaiset. Erityisesti akuuteissa talous- ja velkatilanteissa ajoitus on tärkeää.

Ammattilaisten koulutuksessa ei nykyisin huomioida riittävästi nuorten taloudellisen lukutaidon edistämistyön kannalta tärkeitä osa-alueita ja tarvittavat tiedot hankitaan omatoimisesti eri toimijoiden tarjoamista koulutustilaisuuksista ja materiaaleista. Tukea ja koulutusta kaivataan muun muassa raha-asioiden puheeksi ottamiseen ja päivittäistalouden hoidossa ja suunnittelussa, finanssituotteiden valinnassa sekä velkojen itsenäisissä selvittelytilanteissa ohjaamiseen ja tukemiseen. Myös nuorten talous- ja velka-asioiden palveluohjauksen käytännöissä on kehitettävää.

Uusia oppaita, palveluja ja työkaluja

Mun talous -tiimi tuotti keväällä 2016 nuorten raha-asioiden tilannekartoituksen ja neuvonnan tueksi Omat rahat -työkalun. Työkalun ajatuksena on kysymysten kautta neuvoa nuorta oman taloudellisen tilanteen selvittämisessä. Työkalun avulla nuori pääsee suoraan omassa tilanteessaan tarvittavan tiedon äärelle. Työkalu päivitetään syksyn 2017 aikana.

Syksyllä 2017 ilmestyy nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille suunnattu Puhu rahasta -opas, joka tuotetaan Nuorisosäätiön Mun talous -osahankkeen johdolla yhteistyössä monien toimijoiden kanssa. Opas neuvoo raha-asioiden puheeksi ottamisessa, asumiseen liittyvien talous- ja velka-asioiden ohjaus- ja tukityössä sekä nostaa esiin nuorten taloudellista lukutaitoa edistäviä parhaita käytäntöjä sosiaali- ja nuorisoalalla. Vastaavanlaisten tukimateriaalien tuottamista sekä etenkin niiden pitkäjänteisen levittämisen ja käyttöönoton varmistamista kaivataan.

Talous- ja velka-asioiden ensiaputaidot kuntoon

Mun talous -hankkeelle haettiin jatkorahoitusta, josta saadaan päätös joulukuussa. Hankesuunnitelmassa esiteltiin täysin uusi Puhu rahasta – talous- ja velka-asioiden ensiapukoulutuskonsepti. Toteutuessaan koulutuskonsepti tarjoaisi nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille mahdollisuuden osallistua pitkäkestoiseen, moduulimuotoiseen koulutuskokonaisuuteen ja ammattilaisten vertaisverkostoon, mikä lisäisi ammattilaisten varmuutta ja pätevyyttä nuorten ensivaiheen talous- ja velkaneuvontatyössä. Konsepti pitäisi sisällään muun muassa live- ja verkkokoulutusta, verkkofoorumin sekä ammattilaisille suunnatun tuki-chat-palvelun. Koulutuskonsepti edistäisi toteutuessaan nuorten ehkäisevää ja ensivaiheen talous- ja velkaohjaustyötä valtakunnallisesti. Varhaiseen puuttumiseen perustuva toimintamalli parantaisi pitkällä aikavälillä suomalaisten nuorten taloudellista lukutaitoa ja ehkäisisi nuorten vakavia velkaongelmia.

Puhu rahasta -oppaan lisätiedot: essi.lindberg(at)nuorisosaatio.fi

Kaikki Mun talous -tiimin toimenpide-ehdotukset löydät täältä.

_____________________________________________________________________________________________________

* Mun talous -verkostoon kuuluu tällä hetkellä 93 organisaatiota, jotka koostuvat mm. nuoriso-, sosiaali- ja finanssialan valtakunnallisista toimijoista.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.