MUN TALOUS -TIIMI EHDOTTAA!

POSITIIVINEN LUOTTOTIETO OTETTAVA KÄYTTÖÖN VELKAKIERTEIDEN ESTÄMISEKSI Velkaongelmien vähentämiseksi esitetään usein, että velkakierteitä voidaan estää hakemalla apua varhain. Avunhakemiseen ei välttämättä ylipäänsä olisi nykyisenkaltaista tarvetta, mikäli Suomessa olisi käytössä positiivinen luottotietojärjestelmä. Se vähentäisi velkaongelmia syventävien ja pitkittävien lainojen ottamista, jolloin velkaongelmat olisivat nopeammin hoidettavissa. Harvempi ajautuisi velkaongelmiin,...

MUN TALOUS -TIIMI EHDOTTAA!

RAHA-ASIAT PUHEEKSI SIELLÄ, MISSÄ NUORIA KOHDATAAN   Tutkimusten mukaan nuorille on tarjottava ohjausta, materiaaleja ja ensi vaiheen tukea talous- ja velkatilanteisiin siellä, missä heitä kohdataan. Mun talous -hankkeen* (2013–2017) aikana on eri yhteyksissä noussut esiin, että nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset kaipaavat uusia, nuorten arjesta nousevia ja raha-asioihin...

MUN TALOUS -TIIMI EHDOTTAA!

NUORILLE KEHITETTÄVÄ LISÄÄ HEILLE SOVELTUVIA TALOUDENHALLINNAN VÄLINEITÄ   Kuluttaminen on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana näkymättömämpään suuntaan. Digitalisuuden kehittymisen myötä tämä muutos on kiihtynyt entisestään, eikä hidastumisen merkkejä näy. Jatkuvasti syntyy uusia ja vaivattomampia keinoja, joilla yritykset haluavat tehdä maksutapahtumasta mahdollisimman yksinkertaisen, jotta kulutuspäätöksen tekeminen olisi mahdollisimman helppoa...

MUN TALOUS -TIIMI EHDOTTAA!

NUORTEN PÄÄSY KUNTIEN TALOUSNEUVONTAAN TULISI TAATA PALVELULUPAUKSELLA   Nuoret talous- ja velkaneuvonnan asiakkaina Talous- ja velkaneuvonta on vuosien saatossa vakiintunut laaja-alaiseksi ja erityistä ammattitaitoa vaativaksi työksi. Nykyinen valtion rahoitus on riittämätön toiminnan kattavaan järjestämiseen. Viimeisin työ- ja elinkeinoministeriön selvitys palvelun nykytilasta ja järjestämisvaihtoehdoista on vuodelta 2015. Samana vuonna...

MUN TALOUS -TIIMI EHDOTTAA!

TOIMEENTULOA JA ITSENÄISTÄ SELVIYTYMISTÄ TUKEVAT SOSIAALISET LUOTOTUSMUODOT OTETTAVA KÄYTTÖÖN VALTAKUNNALLISESTI ENNALTAEHKÄISEMÄÄN NUORTEN VELKAANTUMISTA JA SYRJÄYTYMISTÄ.   Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan alle 30-vuotiaat nuoret ovat olleet jo pitkään ikäluokka, joka elää selvästi eniten perusturvan varassa. Lisäksi nuorten perusturvan taso on alhaisempi kuin muilla ikäluokilla, sillä esimerkiksi opintotuki on pienempi...