Mun talous Kirkon kasvatuksen päivillä

Kirkon kasvatuksen päiviä vietettiin 13.–15.1. Jyväskylän Paviljongissa teemalla "Olipa kerran". Tapahtuma kokosi Jyväskylään kolmen päivän ajaksi yhteensä noin tuhat osallistujaa. Mun talous -tiimi piti päivillä Rästiinnaulittu?-työpajan ja oli esillä näytteilleasettajana. Mun talous -ständi kiinnosti messuhallin yleisöä, ja kirkon kasvatustyötä tekevien ihmisten kanssa käytiin paljon mielenkiintoisia keskusteluja...

Talousongelmista voidaan oppia pois – nuorten talousosaaminen uimataitoon verrattava perustaito

Mun talous -verkosto järjesti Nuori kuluttaja -seminaarin Helsingissä torstaina 27.11. Seminaarissa kuultiin puheenvuoroja nuorten kuluttamisesta ja keskusteltiin siitä, millaisia taitoja nuoret kuluttajina tarvitsevat. Seminaarin puhujat ja yleisö olivat yhtä mieltä siitä, että nuorten taloustaitojen opetus kouluissa on tällä hetkellä liian vähäistä. Jokaisella nuorella tulisikin tulevaisuudessa...

Tutkimus suomalaisten talouslukutaidosta

Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmi ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun vakuutustieteen professori Olli-Pekka Ruuskanen ovat tehneet tutkimuksen suomalaisten talouslukutaidosta. Tutkimuksessa selvitettiin, onko suomalaisilla riittävästi välineitä ymmärtää yhä monimutkaistuvia talousasioita ja niiden merkitystä omaan elämään. Suomalaisten taloudellinen lukutaito -tutkimuksen tulokset julkaistaan lokakuun lopulla. Tutkimukseen haastateltiin 1 500...

Mun talous -verkosto vaatii verkkopankkitunnusten määrittelemistä peruspankkipalveluksi

Sekä julkiset että yksityiset palveluntarjoajat ovat siirtäneet palveluitaan yhä enemmän verkkoon. Tämän vuoksi on varmistettava, että kansalaisille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet käyttää palveluita.  Tämä ei toteudu, jos verkkopankkitunnuksia käytetään julkisiin palveluihin tunnistautumisen välineenä, mutta verkkopankkitunnuksia ei ole kaikkien saatavilla. Tietoyhteiskuntakehityksen myötä verkkopankkitunnukset ovat tulleet merkittäväksi palveluksi....

Mun talous -verkosto vaatii sosiaalisen luototuksen käyttöönottoa koko Suomessa

Mun talous -verkoston allekirjoittaneet jäsenet suosittelevat sosiaalisen luototuksen ottamista osaksi kuntien velvoitteita, sillä laskelmat todistavat sosiaalisen luototuksen tuovan säästöjä sitä käyttäville kunnille. Sosiaalinen luototus tukee kansalaisten taloudellista selviytymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Sosiaalinen luototus kehitettiin, sillä pienituloisten ja vähävaraisten henkilöiden ongelmat ovat monimuotoisia ja heidän mahdollisuutensa parantaa...

Mun talous -verkoston jäsenistö lähetti lausunnon lukion tuntijakouudistukseen liittyen

Lukion tuntijakouudistus on työn alla ja Mun talous -verkoston jäsenillä on ollut mahdollisuus allekirjoittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön toimitettava lausunto, jossa todetaan että lukion tuntijakouudistuksessa tulee säilyttää yhteiskuntaoppi pakollisena. Lausunnon allekirjoittivat : Finlands svenska Marthaförbund r.f Finlanssvenskt samarbetsforum r.f HYOL Marttaliitto ry Nuori Yrittäjyys ry Nuorisoasuntoliitto ry Suomen Setlementtiliitto ry Takuu-Säätiö Turun kaupungin velkaneuvontatoimisto Aki Jauro Johtava...

Nuorisoasuntoliitto: ”Nuorten taloudenhallinnan puutteet voivat maksaa heille kodin”

Nuorisoasuntoliitto vaatii, että syrjäytymiskierteen alkuun on puututtava. Nuoren taloudenhallinnan puutteet saattavat johtaa asumisen kriisiin, luottotietojen menettämiseen ja pahimmillaan syrjäytymiseen. Siksi talous- ja asumisosaaminen on saatava opetuksen läpileikkaavaksi teemaksi ja nuorten velkaneuvontaan on panostettava kunnissa. Itsenäistä asumista tukemalla voidaan ennaltaehkäistä asumisen kriisejä. Yksi vuokrarästi ei saa...

JangMani on uusi nuorille suunnattu sivusto raha-asioista

Mun talous -verkoston jäsen Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva on tehnyt nuorille aikuisille suunnatun sivuston www.jangmani.fi, missä käsitellään jokapäiväisiä raha-asioita ja niiden hoitamista, omaan kotiin muuttamista, matkustamista, työ- ja opiskeluelämää, kuluttamista ja vakuutuksia. Aiheita käsitellään sivulla osa-alueissa: fyrkat, opiskelu ja työelämä, omaan kotiin ja valintoja-valintoja. JangMani-sivusto haluaa koota tiedon yhteen ja ohjata...

Ylen Nuorille nyt! -kampanja

YLE on useiden yhteistyökumppaneiden kanssa käynnistänyt 10-viikkoisen kampanjan tavoittaakseen nuoria, yrittäjiä ja vapaaehtoisuudesta kiinnostuneita aikuisia.  Kampanja on asettanut tavoitteekseen yhteistyökumppaniensa kanssa tarjota 10 000 työ-, oppisopimus-, kesätyö- tai harjoittelupaikkaa nuorille sekä aktivoida 2 000 uutta aikuista vapaaehtoistyöhön. Kampanjan sivuilla on oma osionsa nuorille, ja siellä on...